Home > Label archieven: uitsluitingsclausule

Label archieven: uitsluitingsclausule

Feed abonnement
Wat is estate planning?

Wat is estate planning?

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie) vermogens. Estate planning heef tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo ... Lees meer »

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd

Voorstel schenkingsvrijstelling In het pakket belastingplan 2016 is een structurele verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning opgenomen. Voorgesteld wordt de eigenwoningsvrijstelling in 2017 te verhogen naar € 100.000. De vrijstelling geldt zowel voor een schenking van ouder aan kind, maar ook in alle andere gevallen. Wel moet degene aan wie ... Lees meer »

Een schenking onder uitsluitingsclausule: “met de knollen de pot in”?

Een schenking onder uitsluitingsclausule: “met de knollen de pot in”?

Een huwelijk in gemeenschap van goederen houdt in dat vanaf het moment van de huwelijksvoltrekking alle goederen en schulden van de huwelijkspartners gemeenschappelijk worden. Daarnaast vallen ook goederen en schulden die nadien worden verkregen binnen de gemeenschap (zolang deze niet ontbonden is). Op deze hoofdregel zijn slechts een beperkt aantal uitzonderingen. ... Lees meer »

Uitsluiting schoonkinderen in testamenten en schenkingen blijft van belang.

Uitsluiting schoonkinderen in testamenten en schenkingen blijft van belang.

Onlangs heeft de Eerste Kamer de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden onder andere erfenissen en schenkingen privé-eigendom worden van de verkrijgende echtgenoot en niet langer in de gemeenschap van goederen vallen. Dit onderdeel van het wetsontwerp heeft het niet gehaald. Dit betekent dat ... Lees meer »

Naar boven scrollen