Home > Label archieven: inkomstenbelasting

Label archieven: inkomstenbelasting

Feed abonnement
Sneller zekerheid over belastingaangifte

Sneller zekerheid over belastingaangifte

De ministerraad heeft op 8 maart 2013 ingestemd met een wetsvoorstel om belastingplichtigen meer duidelijkheid en zekerheid te verschaffen over het bedrag dat ze uiteindelijk verschuldigd zijn. De termijn waarbinnen een aanslag of navorderingsaanslag moet worden vastgesteld wordt korter. Daarnaast wordt het ook mogelijk gemaakt om een ingediende aangifte te ... Lees meer »

De Geefwet

De Geefwet

Op 1 januari jongstleden is de zogenaamde Geefwet in werking getreden. Het is eigenlijk niet één wet, maar een verzameling fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om (culturele) ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) extra te ondersteunen. Een ANBI is een instelling die zich voor meer dan 90% inzet voor een ... Lees meer »

Naar boven scrollen