Home > Label archieven: erfrecht

Label archieven: erfrecht

Feed abonnement
Wat is estate planning?

Wat is estate planning?

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie) vermogens. Estate planning heef tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo ... Lees meer »

De Europese Erfrechtverordening

De Europese Erfrechtverordening

Een huis in het buitenland? Woonachtig in Nederland maar niet de Nederlandse nationaliteit? Of juist woonachtig in het buitenland met de Nederlandse nationaliteit? Een nalatenschap kan al snel een internationaal component hebben. Op het gebied van internationaal erfrecht gaat er in 2015 heel wat veranderen. Op 17 augustus 2015 treedt ... Lees meer »

Vererft een ontslagvergoeding?

Vererft een ontslagvergoeding?

De vererving van aanspraken van overleden werknemers blijft de gemoederen bezig houden. Eerder is door mij de vraag  behandeld of het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren zal vererven indien de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van het overlijden van de werknemer. In het kader van de vererving van aanspraken van ... Lees meer »

Hebben erfgenamen recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren?

Hebben erfgenamen recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren?

Vererft het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van het overlijden van de werknemer? Deze rechtsvraag is meerdere malen in de lagere rechtspraak aan bod gekomen, met wisselende uitkomsten. Onlangs heeft de Rechtbank Assen zich opnieuw over deze vraag gebogen. Tijd voor een ... Lees meer »

De nieuwe Europese erfrechtverordening

De nieuwe Europese erfrechtverordening

Onlangs is de definitieve versie van de Europese erfrechtverordening gepubliceerd. In de verordening is bepaald dat deze van toepassing is op erfopvolgingen van personen die overlijden op of na 17 augustus 2015. De verordening geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van Denemarken, Ierland en het verenigd ... Lees meer »

Naar boven scrollen