Moment risico-overgang bij veiling

Moment risico-overgang bij veiling

Pas vanaf de gunning gaat het risico van schade aan een geveild registergoed over op de veilingkoper. Begrippen De hypotheekhouder is degene die aan iemand geld heeft uitgeleend en die daarvoor zekerheid heeft gekregen in de vorm van een hypotheek op een pand. Ik noem deze hierna ‘bank’. De hypotheekgever ... Lees meer »

Registreren levenstestament

Registreren levenstestament

Sinds mei 2011 is het mogelijk om het levenstestament, net als gewone testamenten, in te schrijven in een register, het zogenaamde Centraal Levenstestamenten Register. Er zijn sinds mei al meer dan 1000 levenstestamenten geregistreerd. Het levenstestament is vorig jaar ontwikkeld door de vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). ... Lees meer »

Nalatenschap en vakantiedagen

Nalatenschap en vakantiedagen

Een nalatenschap bevat alle schulden en goederen die iemand nalaat. Bij schulden van de nalatenschap kan het bijvoorbeeld gaan om schulden aan een bankinstelling of begrafeniskosten. De banksaldi, alle (on)roerende zaken behoren tot de goederen. Tot de goederen van de nalatenschap horen ook de waarde van de vakantiedagen is recentelijk ... Lees meer »

Besluit overdrachtsbelasting naar 2% een feit!

Besluit overdrachtsbelasting naar 2% een feit!

Vandaag 01-07-2011 heeft het kabinet definitief besloten om de overdrachtsbelasting een jaar lang te verlagen naar 2%. Nu is die heffing bij de aanschaf van een woning nog 6 procent. Hiermee wil het kabinet de woningmarkt uit het slop trekken. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011 ... Lees meer »

Basisregistraties Adressen en Gebouw (BAG)

Basisregistraties Adressen en Gebouw (BAG)

Basisregistraties Adressen en Gebouw (BAG) Notarissen en andere overheidsorganen moeten per 1 juli 2011 bij het uitvoeren van hun publiekrechtelijke taken voldoen aan de BAG. Wat is de BAG? BAG wil zeggen: Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Op basis van de BAG heeft elk gebouw in Nederland, zoals een woning, een ... Lees meer »

Wijzigen huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk wordt makkelijker en goedkoper.

Wijzigen huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk wordt makkelijker en goedkoper.

Onlangs heeft de Eerste Kamer de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Hierdoor is er in de nabije toekomst geen rechterlijke goedkeuring meer nodig voor het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk. Een notariële akte met daarin opgenomen de gewijzigde huwelijksvoorwaarden volstaat dan. Dit scheelt niet alleen griffierecht ... Lees meer »

Uitstel van betaling erfbelasting

Uitstel van betaling erfbelasting

Sinds begin 2011 is het mogelijk om, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, uitstel van erfbelasting aan te vragen in twee specifieke gevallen. De eerste situatie is die waarin erfgenamen (vaak de kinderen) een huis erven dat op basis van een vruchtgebruikregeling wordt bewoond (vaak door de langstlevende ouder) ... Lees meer »

Uitsluiting schoonkinderen in testamenten en schenkingen blijft van belang.

Uitsluiting schoonkinderen in testamenten en schenkingen blijft van belang.

Onlangs heeft de Eerste Kamer de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden onder andere erfenissen en schenkingen privé-eigendom worden van de verkrijgende echtgenoot en niet langer in de gemeenschap van goederen vallen. Dit onderdeel van het wetsontwerp heeft het niet gehaald. Dit betekent dat ... Lees meer »

Splitsingsakte en splitsingstekening zijn bepalend

Splitsingsakte en splitsingstekening zijn bepalend

Op 28 januari jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld in een geschil tussen twee appartementseigenaren over de vraag wie het recht bezat tot het uitsluitend gebruik van een betegeld stukje grond achter de woning van een van de appartementseigenaren. In afwijking van de uitspraak van het Hof stelt de Hoge ... Lees meer »

Naar boven scrollen