De Geefwet

De Geefwet

Op 1 januari jongstleden is de zogenaamde Geefwet in werking getreden. Het is eigenlijk niet één wet, maar een verzameling fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om (culturele) ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) extra te ondersteunen. Een ANBI is een instelling die zich voor meer dan 90% inzet voor een ... Lees meer »

Periode tijdelijke verhoging NHG-plafond verlengd

Periode tijdelijke verhoging NHG-plafond verlengd

In 2009 heeft het kabinet de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk verhoogd van € 265.000,00 naar € 350.000,00 (zie: kabinet neemt tijdelijke maatregelen om woningmarkt te stimuleren). De termijn waarvoor het verhoogde plafond geldt, zou op 31 december 2011 aflopen. Minister Donner heeft inmiddels bekend gemaakt dat ... Lees meer »

Levenstestament (informatie video)

Levenstestament (informatie video)

Een levenstestament is een uitgebreide, notariële volmacht. Allerlei onderwerpen kunnen daarin puntsgewijs aan bod komen: persoonlijke, medische, zakelijke en administratieve wensen. Op al die vlakken kan iemand aangeven wie er voor hem of haar moet optreden, of officieel gezegd: een volmacht krijgt. Dat kunnen meerdere personen zijn. Bijvoorbeeld een zakenpartner ... Lees meer »

Financiering particuliere erfpacht

Financiering particuliere erfpacht

Mede door ontwikkelingen in de markt zie je steeds vaker particuliere erfpacht (zie hierover het artikel van John Wijnmaalen, erfpacht in de huidige markt). Er zijn maar weinig wettelijke bepalingen omtrent de inhoud van de erfpachtvoorwaarden, waardoor partijen een grote vrijheid hebben bij het vaststellen van de erfpachtvoorwaarden. De financiering ... Lees meer »

Naar boven scrollen