Afvullegaat

Afvullegaat

In de meeste langstlevende testamenten zijn de langstlevende partner en de kinderen samen tot erfgenamen benoemd, ieder voor een gelijk deel. Vervolgens wordt door middel van verschillende regelingen bereikt dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Voorbeelden van langstlevende regelingen die in ... Lees meer »

Testament & Voogdij

Testament & Voogdij

Iedere minderjarige in Nederland staat onder gezag of voogdij. Gezag wordt uitgeoefend door ouders, voogdij door een niet-ouder, zoals familie of pleegzorg. Wanneer er geen ouder meer is die belast is met het gezag (bijvoorbeeld door een ongeluk) zal er een voogd moeten worden benoemd. Lees meer »

Naar boven scrollen