Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

We schreven al eerder over de geruchtmakende uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan zijn op de vererving van niet-ondernemingsvermogen. De uitspraak is aanleiding geweest voor het massaal indienen van bezwaarschriften ... Lees meer »

Wie is mijn erfgenaam?

Wie is mijn erfgenaam?

Regelmatig vergeten mensen dat zij ergens in het (verre) verleden een testament hebben gemaakt. Indien er wordt getrouwd, gescheiden, kinderen worden geboren of mensen overlijden kan een testament anders uitpakken dan gewenst ten tijde van het opstellen van het testament. Er zonder meer vanuit gaan dat een testament de gewenste ... Lees meer »

Vererft een ontslagvergoeding?

Vererft een ontslagvergoeding?

De vererving van aanspraken van overleden werknemers blijft de gemoederen bezig houden. Eerder is door mij de vraag  behandeld of het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren zal vererven indien de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van het overlijden van de werknemer. In het kader van de vererving van aanspraken van ... Lees meer »

Hebben erfgenamen recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren?

Hebben erfgenamen recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren?

Vererft het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van het overlijden van de werknemer? Deze rechtsvraag is meerdere malen in de lagere rechtspraak aan bod gekomen, met wisselende uitkomsten. Onlangs heeft de Rechtbank Assen zich opnieuw over deze vraag gebogen. Tijd voor een ... Lees meer »

De nieuwe Europese erfrechtverordening

De nieuwe Europese erfrechtverordening

Onlangs is de definitieve versie van de Europese erfrechtverordening gepubliceerd. In de verordening is bepaald dat deze van toepassing is op erfopvolgingen van personen die overlijden op of na 17 augustus 2015. De verordening geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van Denemarken, Ierland en het verenigd ... Lees meer »

Rechtbank Breda: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet discrimineert niet-ondernemers

Rechtbank Breda: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet discrimineert niet-ondernemers

Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda een zeer opmerkelijke –en nu al geruchtmakende- uitspraak gedaan (Rechtbank Breda 11/5509, LJN BX3386). De Rechtbank oordeelde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van 2007 in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) ... Lees meer »

Erfbelasting betalen met kunst

Erfbelasting betalen met kunst

Wanneer iemand iets verkrijgt uit een nalatenschap, dan is de verkrijger erfbelasting verschuldigd. Normaal moet de erfbelasting worden voldaan met geld, maar hierop is een uitzondering opgenomen in artikel 67 lid 3 van de Successiewet. In dit artikel is opgenomen dat de erfbelasting wordt kwijtgescholden indien voorwerpen uit de nalatenschap ... Lees meer »

Naar boven scrollen