Vrijstelling Natuurschoonwet voor buitenlandse landgoederen?

Vrijstelling Natuurschoonwet voor buitenlandse landgoederen?

Op grond van de Natuurschoonwet 1928 (hierna: Natuurschoonwet) kunnen eigenaren van landgoederen in Nederland onder voorwaarden worden vrijgesteld van de verplichting tot betaling van schenk- of erfbelasting. Op grond van de Successiewet 1956 (hierna: Successiewet) is schenkbelasting verschuldigd over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand ... Lees meer »

Bouwrente blijft aftrekbaar

Bouwrente blijft aftrekbaar

Bouwrente blijft ook onder de nieuwe hypotheekregels aftrekbaar. Dit heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst aangegeven. Vooruitlopend op een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft hij dit in een besluit laten vastleggen. Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2013. Lees meer »

Ex-partner gaat samenwonen; einde partneralimentatie?

Ex-partner gaat samenwonen; einde partneralimentatie?

Ja; als in een standaardgeval een ex-echtgenote maandelijks partneralimentatie verkrijgt van haar ex-echtgenoot, eindigt dit recht als zij gaat samenwonen met een nieuwe partner. De wet geeft in artikel 1:160 BW hierover aan: “Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, ... Lees meer »

Modernere (kortere) partneralimentatie?

Modernere (kortere) partneralimentatie?

Medio 2012 hebben zowel de PVV als VVD, PVDA en D66 door middel van twee separate voorstellen aangegeven de huidige wettelijke regels over partneralimentatie te willen wijzigen. Deze zouden te vaak leiden tot langdurige partneralimentaties, met een moeilijke berekeningsmethodiek en waarbij (voor de verkrijg(st)er) een stimulans ontbreekt om meer te ... Lees meer »

Uitkomsten onderzoek Radboud Universiteit huwelijksvoorwaarden

Uitkomsten onderzoek Radboud Universiteit huwelijksvoorwaarden

De Radboud Universiteit Nijmegen doet al decennia onderzoek naar de ontwikkeling in de praktijk van huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden (bij geregistreerd partners). Dit zijn door de notaris vastgelegde voorwaarden die zien op vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dergelijke voorwaarden kunnen voorafgaand aan of gedurende het huwelijk of geregistreerd ... Lees meer »

Een verplichting uit het bestemmingsplan kan een bijzondere beperking zijn als bedoeld in artikel 7:15 BW

Een verplichting uit het bestemmingsplan kan een bijzondere beperking zijn als bedoeld in artikel 7:15 BW

Een verkoper heeft een woning verkocht aan een collega gelegen naast een bedrijf waarin zij beiden werkzaam zijn. Nadat de koper niet meer werkzaam is in het achtergelegen bedrijfspand, ontvangt de koper een brief van de gemeente waarin staat dat de woning krachtens het bestemmingsplan een dienstwoning is. Nu de ... Lees meer »

Inzage in buitenlandse testamentregisters nu makkelijker te raadplegen

Inzage in buitenlandse testamentregisters nu makkelijker te raadplegen

Sinds april 2012 is het mogelijk om via het Nederlands Centraal Testamentregister (CTR) inlichtingenverzoeken te doen in testamentregisters van verschillende Europese landen. Hiervoor is een netwerk opgericht dat het mogelijk maakt dat de verschillende Europese testamentregisters met elkaar communiceren. Een mooie stap vooruit in de internationale notariële familierechtpraktijk: het wordt ... Lees meer »

Naar boven scrollen