Home > Nalatenschap (pagina 3)

Artikelen met thema: Nalatenschap

Feed abonnement<
Verhoogde vrijstelling erfbelasting voor mantelzorgers vervalt op 1 januari 2015

Verhoogde vrijstelling erfbelasting voor mantelzorgers vervalt op 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wordt het mantelzorgcompliment afgeschaft. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat daarmee ook de aan de verkrijging van het mantelzorgcompliment gekoppelde regeling van hoge partnervrijstelling in de erfbelasting vervalt. Op grond van deze regeling kunnen sommige ouders ... Lees meer »

Hoge partnervrijstelling voor mantelzorgers zonder mantelzorgcompliment

Hoge partnervrijstelling voor mantelzorgers zonder mantelzorgcompliment

In een recent gepubliceerd beleidsbesluit van staatssecretaris Weekers wordt goedkeuring gegeven voor de toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers zonder mantelzorgcompliment. Zij kunnen gebruik maken van de hoge vrijstelling erfbelasting.  Het betreft overgangsrecht en geldt alleen voor overlijdens in de jaren 2010 en 2011. Lees meer »

Vererft een ontslagvergoeding?

Vererft een ontslagvergoeding?

De vererving van aanspraken van overleden werknemers blijft de gemoederen bezig houden. Eerder is door mij de vraag  behandeld of het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren zal vererven indien de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van het overlijden van de werknemer. In het kader van de vererving van aanspraken van ... Lees meer »

Hebben erfgenamen recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren?

Hebben erfgenamen recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren?

Vererft het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van het overlijden van de werknemer? Deze rechtsvraag is meerdere malen in de lagere rechtspraak aan bod gekomen, met wisselende uitkomsten. Onlangs heeft de Rechtbank Assen zich opnieuw over deze vraag gebogen. Tijd voor een ... Lees meer »

De nieuwe Europese erfrechtverordening

De nieuwe Europese erfrechtverordening

Onlangs is de definitieve versie van de Europese erfrechtverordening gepubliceerd. In de verordening is bepaald dat deze van toepassing is op erfopvolgingen van personen die overlijden op of na 17 augustus 2015. De verordening geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van Denemarken, Ierland en het verenigd ... Lees meer »

Nalatenschap en vakantiedagen

Nalatenschap en vakantiedagen

Een nalatenschap bevat alle schulden en goederen die iemand nalaat. Bij schulden van de nalatenschap kan het bijvoorbeeld gaan om schulden aan een bankinstelling of begrafeniskosten. De banksaldi, alle (on)roerende zaken behoren tot de goederen. Tot de goederen van de nalatenschap horen ook de waarde van de vakantiedagen is recentelijk ... Lees meer »

Naar boven scrollen