Home > Huis en hypotheek (pagina 4)

Artikelen met thema: Huis en hypotheek

Feed abonnement<
Financiering particuliere erfpacht

Financiering particuliere erfpacht

Mede door ontwikkelingen in de markt zie je steeds vaker particuliere erfpacht (zie hierover het artikel van John Wijnmaalen, erfpacht in de huidige markt). Er zijn maar weinig wettelijke bepalingen omtrent de inhoud van de erfpachtvoorwaarden, waardoor partijen een grote vrijheid hebben bij het vaststellen van de erfpachtvoorwaarden. De financiering ... Lees meer »

Moment risico-overgang bij veiling

Moment risico-overgang bij veiling

Pas vanaf de gunning gaat het risico van schade aan een geveild registergoed over op de veilingkoper. Begrippen De hypotheekhouder is degene die aan iemand geld heeft uitgeleend en die daarvoor zekerheid heeft gekregen in de vorm van een hypotheek op een pand. Ik noem deze hierna ‘bank’. De hypotheekgever ... Lees meer »

Besluit overdrachtsbelasting naar 2% een feit!

Besluit overdrachtsbelasting naar 2% een feit!

Vandaag 01-07-2011 heeft het kabinet definitief besloten om de overdrachtsbelasting een jaar lang te verlagen naar 2%. Nu is die heffing bij de aanschaf van een woning nog 6 procent. Hiermee wil het kabinet de woningmarkt uit het slop trekken. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011 ... Lees meer »

Basisregistraties Adressen en Gebouw (BAG)

Basisregistraties Adressen en Gebouw (BAG)

Basisregistraties Adressen en Gebouw (BAG) Notarissen en andere overheidsorganen moeten per 1 juli 2011 bij het uitvoeren van hun publiekrechtelijke taken voldoen aan de BAG. Wat is de BAG? BAG wil zeggen: Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Op basis van de BAG heeft elk gebouw in Nederland, zoals een woning, een ... Lees meer »

Splitsingsakte en splitsingstekening zijn bepalend

Splitsingsakte en splitsingstekening zijn bepalend

Op 28 januari jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld in een geschil tussen twee appartementseigenaren over de vraag wie het recht bezat tot het uitsluitend gebruik van een betegeld stukje grond achter de woning van een van de appartementseigenaren. In afwijking van de uitspraak van het Hof stelt de Hoge ... Lees meer »

Erfpacht in de huidige markt

Erfpacht in de huidige markt

De economische crisis heeft er onder andere toe geleid dat de verkoop van woningen is afgenomen. Door de overheid, private organisaties en particulieren worden allerlei mogelijkheden aangeboden om de woningverkoop te stimuleren. Eén van deze mogelijkheden is de uitgifte in erfpacht. In dit artikel wordt nader ingegaan op een mogelijke ... Lees meer »

Over erfdienstbaarheden

Over erfdienstbaarheden

Met enige regelmaat wordt in koopovereenkomsten het volgende opgenomen: “Verkoper heeft kennis gegeven van alle hem bekende lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, beperkte zakelijke rechten als bedoeld in de Belemmeringen wet Privaatrecht, buurwegen en mandeligheden, en alle door koper te aanvaarden kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten ... Lees meer »

Naar boven scrollen