Home > Erf- en schenkbelasting (pagina 4)

Artikelen met thema: Erf- en schenkbelasting

Feed abonnement<
Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

We schreven al eerder over de geruchtmakende uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan zijn op de vererving van niet-ondernemingsvermogen. De uitspraak is aanleiding geweest voor het massaal indienen van bezwaarschriften ... Lees meer »

Rechtbank Breda: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet discrimineert niet-ondernemers

Rechtbank Breda: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet discrimineert niet-ondernemers

Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda een zeer opmerkelijke –en nu al geruchtmakende- uitspraak gedaan (Rechtbank Breda 11/5509, LJN BX3386). De Rechtbank oordeelde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van 2007 in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) ... Lees meer »

Erfbelasting betalen met kunst

Erfbelasting betalen met kunst

Wanneer iemand iets verkrijgt uit een nalatenschap, dan is de verkrijger erfbelasting verschuldigd. Normaal moet de erfbelasting worden voldaan met geld, maar hierop is een uitzondering opgenomen in artikel 67 lid 3 van de Successiewet. In dit artikel is opgenomen dat de erfbelasting wordt kwijtgescholden indien voorwerpen uit de nalatenschap ... Lees meer »

Afvullegaat

Afvullegaat

In de meeste langstlevende testamenten zijn de langstlevende partner en de kinderen samen tot erfgenamen benoemd, ieder voor een gelijk deel. Vervolgens wordt door middel van verschillende regelingen bereikt dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Voorbeelden van langstlevende regelingen die in ... Lees meer »

De Geefwet

De Geefwet

Op 1 januari jongstleden is de zogenaamde Geefwet in werking getreden. Het is eigenlijk niet één wet, maar een verzameling fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om (culturele) ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) extra te ondersteunen. Een ANBI is een instelling die zich voor meer dan 90% inzet voor een ... Lees meer »

Uitstel van betaling erfbelasting

Uitstel van betaling erfbelasting

Sinds begin 2011 is het mogelijk om, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, uitstel van erfbelasting aan te vragen in twee specifieke gevallen. De eerste situatie is die waarin erfgenamen (vaak de kinderen) een huis erven dat op basis van een vruchtgebruikregeling wordt bewoond (vaak door de langstlevende ouder) ... Lees meer »

In nieuwe Successiewet is het verstandig om partner te zijn

In nieuwe Successiewet is het verstandig om partner te zijn

Erven is goedkoper geworden met de nieuwe Successiewet. En overzichtelijker. Vooral door vermindering en verlaging van een aantal tarieven. Maar daarmee leven we nog niet in een belastingparadijs, waarschuwen Ineke Meuwese en Inge Rutgers. De kandidaat-notarissen, gespecialiseerd in erf- en schenkbelasting, geven tips en adviezen over hoe de nieuwe wet ... Lees meer »

Naar boven scrollen