Home > Erf- en schenkbelasting (pagina 3)

Artikelen met thema: Erf- en schenkbelasting

Feed abonnement<
Verhoogde vrijstelling erfbelasting voor mantelzorgers vervalt op 1 januari 2015

Verhoogde vrijstelling erfbelasting voor mantelzorgers vervalt op 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wordt het mantelzorgcompliment afgeschaft. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat daarmee ook de aan de verkrijging van het mantelzorgcompliment gekoppelde regeling van hoge partnervrijstelling in de erfbelasting vervalt. Op grond van deze regeling kunnen sommige ouders ... Lees meer »

Hoge partnervrijstelling voor mantelzorgers zonder mantelzorgcompliment

Hoge partnervrijstelling voor mantelzorgers zonder mantelzorgcompliment

In een recent gepubliceerd beleidsbesluit van staatssecretaris Weekers wordt goedkeuring gegeven voor de toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers zonder mantelzorgcompliment. Zij kunnen gebruik maken van de hoge vrijstelling erfbelasting.  Het betreft overgangsrecht en geldt alleen voor overlijdens in de jaren 2010 en 2011. Lees meer »

Sneller zekerheid over belastingaangifte

Sneller zekerheid over belastingaangifte

De ministerraad heeft op 8 maart 2013 ingestemd met een wetsvoorstel om belastingplichtigen meer duidelijkheid en zekerheid te verschaffen over het bedrag dat ze uiteindelijk verschuldigd zijn. De termijn waarbinnen een aanslag of navorderingsaanslag moet worden vastgesteld wordt korter. Daarnaast wordt het ook mogelijk gemaakt om een ingediende aangifte te ... Lees meer »

Vrijstelling Natuurschoonwet voor buitenlandse landgoederen?

Vrijstelling Natuurschoonwet voor buitenlandse landgoederen?

Op grond van de Natuurschoonwet 1928 (hierna: Natuurschoonwet) kunnen eigenaren van landgoederen in Nederland onder voorwaarden worden vrijgesteld van de verplichting tot betaling van schenk- of erfbelasting. Op grond van de Successiewet 1956 (hierna: Successiewet) is schenkbelasting verschuldigd over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand ... Lees meer »

Naar boven scrollen