Home > Artikelen van Annick Schenkenberg van Mierop (pagina 3)

Artikelen van Annick Schenkenberg van Mierop

T: +31 (0)26 365 55 68
E: schenkenberg@dirkzwager.nl


Annick is kandidaat-notaris en gespecialiseerd op het gebied van personen- en familierecht. Haar praktijk bestaat onder andere uit het opstellen van testamenten, levenstestamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en het afwikkelen van (complexe) nalatenschappen.
Sneller zekerheid over belastingaangifte

Sneller zekerheid over belastingaangifte

De ministerraad heeft op 8 maart 2013 ingestemd met een wetsvoorstel om belastingplichtigen meer duidelijkheid en zekerheid te verschaffen over het bedrag dat ze uiteindelijk verschuldigd zijn. De termijn waarbinnen een aanslag of navorderingsaanslag moet worden vastgesteld wordt korter. Daarnaast wordt het ook mogelijk gemaakt om een ingediende aangifte te ... Lees meer »

Naar boven scrollen