Home > Artikelen van Klaas-Albert Veerbeek

Artikelen van Klaas-Albert Veerbeek

T: +31 (0)24 381 27 31
E: veerbeek@dirkzwager.nl


Klaas-Albert is sinds 1988 werkzaam in het notariaat en in 2003 benoemd als notaris en werkt als notaris-partner op de algemene notariaatsprakijk op ons kantoor in Nijmegen.
Waardering (verhuurde) woningen voor de erfbelasting

Waardering (verhuurde) woningen voor de erfbelasting

De Hoge Raad heeft in zijn arrest (HR 23 september 2016, nr. 15/05738, ECLI:NL:HR:2016:2135) bekrachtigd een uitspraak van het Hof dat bij de vaststelling van de verschuldigde de erfbelasting over een nalatenschap voor de waarde van (verhuurde) woningen mag worden uitgegaan van de werkelijke waarde, indien die waarde ten minste ... Lees meer »

Naar boven scrollen