Home > Artikelen van Dirkzwager Particulier (pagina 2)

Artikelen van Dirkzwager Particulier

Erf- en schenkbelasting 2014

Erf- en schenkbelasting 2014

De erf- en schenkbelasting kennen een zelfde tariefstructuur, maar niet dezelfde vrijstellingen. Tarieftabel Belaste verkrijging Partner/kinderen Kleinkinderen Anderen 0 – 117.214 10% 18% 30% 117.214 – en hoger 20% 36% 40% De bij de belastingdienst erkende goede doelen zijn geen erf- en schenkbelasting verschuldigd. Vrijstellingen In de Successiewet is bepaald ... Lees meer »

Alimentatie-indexering 2014 vastgesteld

Alimentatie-indexering 2014 vastgesteld

De overheid heeft bekend gemaakt met welk percentage de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) met ingang van 1 januari 2014 worden verhoogd. De alimentatie-indexering is vastgesteld op 0,9%. Dit houdt in dat de te betalen of de te ontvangen kinder- en/of partneralimentatie per 1 januari a.s. met dit percentage verhoogd dient ... Lees meer »

Getrouwd in gemeenschap van goederen; zowel de eigendommen als de schulden delen

Getrouwd in gemeenschap van goederen; zowel de eigendommen als de schulden delen

Een belangrijk gevolg van een huwelijk in gemeenschap van goederen is dat niet alleen de eigendommen gemeenschappelijk worden maar ook de schulden van elk van de echtgenoten. Als het vervolgens tot een echtscheiding komt, dan hebben de ex-echtgenoten elk een gelijk aandeel in de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap zodat deze bij helfte ... Lees meer »

Echtelijke woning na scheiding

Echtelijke woning na scheiding

De geschillen over de financiële afwikkeling van een gezamenlijke woning van ex-partners na een echtscheiding/uit elkaar gaan na samenleving nemen toe in de familierechtpraktijk. Met de nu al enige jaren durende economische crisis en de daarmee gepaard gaande waardedalingen van woningen en de niet vlottende verkoopmarkt, blijken convenanten (waarin de ... Lees meer »

Verhoogde vrijstelling erfbelasting voor mantelzorgers vervalt op 1 januari 2015

Verhoogde vrijstelling erfbelasting voor mantelzorgers vervalt op 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wordt het mantelzorgcompliment afgeschaft. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat daarmee ook de aan de verkrijging van het mantelzorgcompliment gekoppelde regeling van hoge partnervrijstelling in de erfbelasting vervalt. Op grond van deze regeling kunnen sommige ouders ... Lees meer »

Nieuwe richtlijnen kinderalimentatie

Nieuwe richtlijnen kinderalimentatie

Zoals ik medio november jl. aangaf in mijn bijdrage “Kinderalimentatie eenvoudiger?”, bestaan al enige decennia schriftelijke richtlijnen voor de berekening van kinderalimentatie die zijn gevat in het zogenaamde Rapport Alimentatienormen. Met de kritiek vanuit de samenleving dat het een ingewikkeld en niet transparant systeem zou zijn en op punten achterhaald, ... Lees meer »

Naar boven scrollen