Home > Huwelijk en Relatie > Miljoenenprijs valt buiten huwelijksgoederengemeenschap
Miljoenenprijs valt buiten huwelijksgoederengemeenschap

Miljoenenprijs valt buiten huwelijksgoederengemeenschap

Inleiding
Iedereen kent wel de Oudejaarstrekkingen van de Staatsloterij en de Postcode Kanjer van de Postcodeloterij, waarbij jaarlijks tijdens oud en nieuw exorbitante bedragen te winnen zijn. Een in dat kader interessante uitspraak is op 23 december jl. gewezen door de Rechtbank Armsterdam. In deze kwestie kwam de opbrengst van het winnende lot van ruim 2 miljoen euro in het kader van een echtscheidingsprocedure en de daarmee samenhangende verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap ter sprake.

De kwestie betrof een echtscheidingsprocedure waarbij het verzoek tot echtscheiding op 20 oktober 2014 is ingediend. De datum indiening verzoekschrift is de peildatum voor het bepalen van de omvang van de gemeenschap van goederen. De Postcode Kanjer van € 2.109.655,– is tijdens de decembertrekking op de postcode van de vrouw gevallen, hetgeen op 1 januari 2015 bekend werd.

Argumenten man
De man stelt dat de prijs in de gemeenschap van goederen zou zijn gevallen en hij dus recht heeft op de helft, nu de premie van het winnende lot reeds voor de ontbinding van de gemeenschap was voldaan, dat op het rekeningnummer van de vrouw een positief (te verrekenen) saldo stond ten tijde van de betaling van het lot en dat de premie die is betaald dient te worden aangemerkt als kosten van de huishouding. Tot slot stelt de man dat de prijs op grond van redelijkheid en billijkheid bij helfte gedeeld zou moeten worden.

Beoordeling Rechtbank
Het argument dat de premie voor het winnende lot zou zijn voldaan voor ontbinding van de gemeenschap wordt door de Rechtbank niet gevolgd. De premie is voldaan op 26 november 2014 van de rekening van de vrouw en niet door middel van maandelijkse reserveringen van € 2,– per maand gedurende het voorafgaande jaar.

Voor wat betreft het argument dat op de bankrekening van de vrouw waarvan de betaling van het lot heeft plaatsgevonden een positief saldo stond op de peildatum en dat dit positieve saldo voor verrekening in aanmerking komt, volgt de Rechtbank de man. Echter, volgens de Rechtbank betekent dit niet dat de vrouw namens de man het voor verrekening komende saldo heeft aangewend voor het winnende lot. De man kan niet achteraf stellen dat de vrouw geacht wordt deze verrekening deels te hebben voldaan door betaling van € 5,63 aan de Postcode loterij. Daarnaast blijkt dat het saldo op de betreffende rekening begin november 2014 negatief was en de vrouw dit met eigen middelen heeft aangevuld.

De stelling van de man dat de betaling aan de Postcode loterij voor het winnende lot door de lange deelnameduur van ongeveer 20 jaar is aan te merken als kosten van de huishouding, op basis waarvan de prijs in de gemeenschap van goederen zou vallen, snijdt volgens de Rechtbank geen hout. Partijen zouden reeds 4 jaar gescheiden wonen en geen gezamenlijke huishouding meer voeren. Daarbij betreffen de kosten voor deelname aan de loterij geen kosten die dienen tot het lichaam en geestelijk welzijn van de echtgenoten.

Tot slot stelt de man dat de prijs zou moeten worden gedeeld op grond van redelijkheid en billijkheid, waarbij de man stelt dat partijen ruim 30 jaar met elkaar getrouwd zijn geweest en zeer lange tijd hebben meegespeeld in de Postcode loterij. De Rechtbank oordeelt dat partijen gedurende het huwelijk ruim 10 jaar duurzaam gescheiden hebben geleefd en in elk geval de laatste 4 jaren geen gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. Daarnaast woont de man al weer ruim 4 jaar met zijn (jongere) vriendin samen en draagt hij niets bij aan de kosten die de vrouw maakt. Op grond hiervan kan volgens de Rechtbank een beroep op redelijkheid en billijkheid niet slagen.

Conclusie
De prijs van € 2.109.655,– die de vrouw tijdens de oudejaarstrekking van de Postcode loterij heeft gewonnen valt niet in de gemeenschap van goederen en de vrouw hoeft deze prijs niet te delen met haar ex-man.

Mocht u komende jaarwisseling in een soortgelijke situatie terecht komen, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten van de sectie personen- en familierecht.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen