Home > Erf- en schenkbelasting > De verruimde vrijstelling, wacht niet te lang!
De verruimde vrijstelling, wacht niet te lang!

De verruimde vrijstelling, wacht niet te lang!

Traditioneel is december de maand van de schenkingen. Ook in 2014 zullen veel schenkingen in deze maand plaats vinden, echter dit jaar kan het verstandig zijn om niet tot december te wachten.

De jaarlijkse vrijstelling
Ouders kunnen ieder jaar aan hun kinderen een bedrag van € 5.229,– belastingvrij schenken (vrijstelling 2014). Daarnaast geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen die nog geen 40 jaar zijn. Deze vrijstelling bedraagt € 25.096,–. Aan anderen (waaronder kleinkinderen) kan belastingvrij € 2.092,– worden geschonken. Voor deze schenkingen geldt dat de bedragen vrij kunnen worden besteed.

De verruimde vrijstelling, wacht niet te lang!
Sinds 1 oktober 2013 is de vrijstelling van schenkbelasting verruimd. U kunt tijdelijk tot een bedrag van maximaal € 100.000,– belastingvrij schenken. De voorwaarde is dat de schenking wordt aangewend voor de eigen woning. Deze vrijstelling geldt nog tot 31 december 2014. Daarna kan van deze vrijstelling geen gebruik meer worden gemaakt.

Iedereen kan gebruik maken van deze vrijstelling. Hierdoor kan ook belastingvrij worden geschonken aan kinderen boven de 40 jaar, aan kleinkinderen, broers, zussen, neven, nichten, vrienden en bekenden.

Aflossen hypotheek
Wordt de schenking gebruikt om een hypotheekschuld af te lossen, dan dienen de schenking én de aflossing voor 31 december 2014 te zijn gedaan. Voor banken is december een drukke tijd en banken hebben ongeveer een maand nodig om de schenking administratief te verwerken. Als u te laat schenkt, is het mogelijk dat de bank de aflossing niet meer in 2014 kan verwerken. Als de aflossing niet in 2014 wordt verwerkt, maar bijvoorbeeld op 2 januari 2015, moet er alsnog 10% schenkbelasting worden betaald.

Aankoop nieuw huis
De schenking kan ook worden gebruikt voor de aankoop van een nieuwe woning. In dat geval dient de levering van de woning bij de notaris plaats te vinden voor 31 december 2014. Ook hierbij geldt: let op dat u de schenking op tijd regelt!

Verbouwing
Ten slotte kan de schenking ook worden aangewend voor een verbouwing of onderhoud van de eigen woning. Hiervoor geldt de eis dat de schenking plaats dient te vinden in 2014. De verbouwing of het onderhoud hoeft echter niet in 2014 plaats te vinden, maar het huis mag ook in 2015 of 2016 worden verbeterd.

Schenken, een voordeel voor u?
Als u tijdens leven schenkingen doet heeft dat verschillende voordelen, te weten:

 • besparing van erfbelasting;
 • besparing van inkomstenbelasting doordat uw box 3 vermogen wordt verkleind;
 • verlaging van de eigen bijdrage in de situatie dat u te maken krijgt met de AWBZ.

Een schenking kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het kan gewenst zijn om een schenking bij notariële akte vast te leggen. In de notariële akte kunt u niet alleen de schenking vastleggen, maar ook extra bepalingen. Dit kan de uitsluiting van “de koude kant” zijn of de bepaling dat een (klein)kind pas op een bepaalde leeftijd over een schenking kan beschikken. Door het inschakelen van een notaris weet u zeker dat de schenking op de fiscaal meest voordelige wijze zal plaatsvinden.

Kortom: als u de mogelijkheid heeft kan een schenking op dit moment veel voordelen opleveren. Onze afdeling familierecht notariaat adviseert u graag over schenkingsmogelijkheden. Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 026 – 365 55 68.

Via deze link kunt u ook een KennisHangout bekijken, waarin u wordt bijgepraat over deze tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen