Home > Erf- en schenkbelasting > De tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling wordt niet verlengd
De tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling wordt niet verlengd

De tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling wordt niet verlengd

Eerder schreven wij over de mogelijkheid om een bedrag van € 100.000,– vrij van schenkbelasting te schenken, mits dit bedrag door de begiftigde voor de eigen woning wordt aangewend.
De tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000,– zal echter na 1 januari 2015 niet worden verlengd.

Indien u nog van de schenkingsvrijstelling  gebruik wenst te maken dient de schenking nog dit jaar plaats te vinden. Gebruikt u het geschonken bedrag voor de aflossing van uw eigenwoningschuld, dan moet er vóór het einde van het jaar daadwerkelijk op deze schuld worden afgelost. Indien u het geschonken bedrag gebruikt voor de verbouwing of het onderhoud van de eigen woning, dan heeft u nog twee jaar de tijd om het geschonken bedrag aan te wenden voor deze doeleinden.

In het nieuwe jaar geldt voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar weer een reguliere verhoogde vrijstelling met een maximum van € 52.752,–.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen