Home > Huis en hypotheek > Nationaal energiebespaarfonds: goedkope leningen voor energiebesparing
Nationaal energiebespaarfonds: goedkope leningen voor energiebesparing

Nationaal energiebespaarfonds: goedkope leningen voor energiebesparing

Zoals al besproken in het Energieakkoord is minister Blok (Wonen en Rijksdienst) voornemens de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds op te richten. De Rabobank en de ASN Bank zullen dit fonds tezamen met het Rijk gaan vullen. Het totale bedrag dat in dit fonds zal worden gestort zal zo’n 300 miljoen bedragen.

Met het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te nemen. De energiebesparende maatregelen die kunnen worden gefinancierd betreffen: dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, zonneboilers, hoog rendement beglazing en energiezuinige kozijnen. Ook de kosten voor een maatwerkadvies kunnen in de lening worden meegenomen.

Voordat het Nationaal Energiebespaarfonds de eerste leningen kan verstrekken moet er nog goedkeuring worden verkregen van de Europese Commissie. Ook de Autoriteit Financiële Markten moet nog toestemming geven voor het verstrekken van de leningen door de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. De verwachting is dat de eerste leningen begin december 2013 kunnen worden verstrekt.

Voorwaarden leningen
Particulieren huizenbezitters kunnen bij de Stichting een lening aanvragen met een looptijd van 7 tot 10 jaar voor bedragen tussen de € 2.500,00 en de € 25.000,00. De rente op de lening is aftrekbaar en zal waarschijnlijk liggen tussen de 3% en 3,5%. De rente is afhankelijk van de looptijd en de hoogte van de lening.

Instandhouding Nationaal Energiebespaarfonds
Het fonds houdt zichzelf in stand, omdat de leningen met rente worden terugbetaald. Deze gelden worden weer in het fonds teruggestort, zodat steeds opnieuw leningen kunnen worden verstrekt. Hierdoor ontstaat een structurele financieringsmogelijkheid voor investeringen door particulieren in energiebesparende maatregelen.

Lasten neutraal
Omdat door de energiebesparende maatregelen de energierekening van de particuliere huizenbezitters omlaag gaat en de rente op de leningen van het Nationaal Energiebespaarfonds laag is, zullen de woonlasten van de betreffende huiseigenaren op korte termijn niet stijgen. Na het aflossen van de lening zakken de lasten zelfs.

Energiefonds voor huurders
Van de 150 miljoen die het Rijk in het Nationaal Energiebespaarfonds stort is de helft bestemd voor financiering van particuliere huizenbezitters. De andere helft wordt gereserveerd voor verhuurders. Hiervoor zal een aparte regeling worden opgezet die halverwege 2014 meer vorm moet krijgen.

Het Rijk hoopt met de opzet van het Nationaal Energiebespaarfonds ook een implus te geven aan aan de bouwsector en de installatiebranche.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen