Home > Erf- en schenkbelasting > Verhoogde schenkingsvrijstelling
Verhoogde schenkingsvrijstelling

Verhoogde schenkingsvrijstelling

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen is tijdens Prinsjesdag een nieuwe vrijstelling van schenkbelasting bekend gemaakt. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verhoogde vrijstelling van €100.000,–. De enige voorwaarde die daarbij geldt is dat de schenking moet worden gebruikt voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van de eigen woning, dan wel voor het (deels) aflossen van de hypotheekschuld.

Voordelen ten opzichte van de huidige regeling zijn:

  • er worden geen nadere voorwaarden gesteld aan de relatie tussen de schenker en ontvanger, er kan dus belastingvrij worden geschonken aan kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten en andere vrienden en bekenden;
  • de leeftijd van de ontvanger is niet van belang.

De huidige regeling in de wet kent voor de schenking van ouders aan kinderen een eenmalige vrijstelling van €51.407,–, (mits verband houdend met de eigen woning en met een leeftijdsgrens van 40 jaar) en een jaarlijkse vrijstelling van €5.141,–.Voor schenkingen aan anderen (niet zijnde kinderen) geldt een jaarlijkse vrijstelling van €2.057,–.

De hiervoor genoemde vrijstellingen worden dus tijdelijk verruimd, waardoor er tot €40.000,– aan belasting bespaard kan worden.

Voor kinderen die reeds een schenking van hun ouders hebben gekregen en daarbij beroep hebben gedaan op de reeds bestaande eenmalige hoge vrijstelling, geldt dat de genoten vrijstelling in mindering wordt gebracht op het bedrag van €100.000,–, het overige bedrag mag alsnog vrij van schenkbelasting geschonken worden.

Deze nieuwe regeling biedt u de mogelijkheid om alvast vermogen over te hevelen naar een volgende generatie, zonder dat daar nu schenkbelasting over is verschuldigd. Dit kan er tevens voor zorgen dat er in de toekomst minder erfbelasting is verschuldigd door uw erfgenamen. Daarnaast zorgt u ervoor dat uw box 3-vermogen kleiner wordt, hetgeen voordelig kan zijn bij de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage in een zorginstelling (AWBZ-bijdrage). De vrijstelling bedraagt maximaal €100.000,–, echter bij elke schenking boven de normale vrijstellingen maakt u al gebruik van dit belastingvoordeel. De enige voorwaarde is dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden bij deze tijdelijke regeling.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen