Home > Huis en hypotheek > Tijdelijke btw-verlaging voor renovatie en onderhoud woningen
Tijdelijke btw-verlaging voor renovatie en onderhoud woningen

Tijdelijke btw-verlaging voor renovatie en onderhoud woningen

Per 1 maart 2013 is het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen verlaagd van 21% naar 6%. Het gaat hierbij om arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die minimaal twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Ook het aanleggen en onderhouden van tuinen valt onder deze verlaging. Het verlaagde btw-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

In de bijlage bij het besluit van 28 februari 2013 staan werkzaamheden genoemd waarop het verlaagde btw-tarief wel of niet mag worden toegepast. Het vervaardigen van nieuw onroerend goed, zoals het verbouwen van een kantoorpand tot woningen, valt niet onder het begrip renovatie en herstel en hierop is het verlaagde tarief dan ook niet van toepassing.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen